Забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю у Рубіжанському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Луганській області

З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод особам з інвалідністю, впровадження кращого світового досвіду у цій сфері, недопущення дискримінації, а також виконання зобов’язань, взятих Україною за Конвенцією про права інвалідів, Указом Президента України «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» від 03.12.2015 № 678 установлено, що в Україні щороку 03 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю.
Фонд соціального страхування України (далі – Фонд) фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення). Фонд організовує цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою найшвидшого відновлення здоров’я застрахованого.
На обліку у Рубіжанському міському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області (далі – Рубіжанське міське відділення) перебуває 535 потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, з яких 175 – це особи з інвалідністю.
Протягом січня-жовтня 2019 року Рубіжанське міське відділення відшкодувало витрати на лікування в закладах охорони здоров’я 20 потерпілим від нещасного випадку на виробництві, із них 9 особам з інвалідністю, витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення – 26 особам з інвалідністю.
Протягом року Рубіжанським міським відділенням були здійснені виплати на постійний сторонній догляд та побутове обслуговування 5 особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, також виплачена грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів 5 особам.
Потерпілим, які отримали інвалідність, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а особам з інвалідністю I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду. Також компенсуються витрати на проїзд до місця лікування і у зворотному напрямку. Якщо щорічна відпустка для одержання санаторно-курортного лікування особою з інвалідністю використана, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (включаючи час проїзду) зі збереженням на цей час середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров’я, або заробітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).
Якщо особі з інвалідністю, якій за висновком МСЕК або індивідуальною програмою реабілітації визначено потребу в супроводі, Фонд забезпечує таку супроводжуючу особу путівкою без лікування (лише проживання та харчування).
У 2019 році 5 осіб з інвалідністю були забезпечені лікуванням в санаторно-курортних закладах за власним вибором у різних регіонах України.
З метою забезпечення осіб з інвалідністю всіма необхідними умовами для повноцінного життя Рубіжанське міське відділення й надалі виконуватиме всі свої функції, передбачені законодавством.