Патронатна сім’я: специфіка її створення, фінансування та інші аспекти

– Патронатні сім’ї – це нова для нас форма роботи, — каже Тетяна Івлєва, завідувачка сектору опіки та піклування над дітьми служби у справах дітей Рубіжанської міськради.
Наразі в місті Рубіжне не створено жодної такої сім’ї, хоча діти, які потребують влаштування (розміщення) в патронатних сім’ях, на території Рубіжанської громади є.

Форма виховання дітей, про яку йде мова, є новою не лише для нашого міста Рубіжного, а й загалом для України – закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» був прийнятий 26 січня 2016 року. Саме він уперше в українському законодавстві закріпив таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім’я.
І якщо для нас це нова форма влаштування дітей, то в багатьох розвинених країнах світу саме завдяки їй майже не існує дитячих будинків. Тобто, така форма роботи є дуже ефективною.
Що ж таке патронат над дитиною і чим він відрізняється від опіки та піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей тощо?
Отже, головна відмінність патронату над дитиною від зазначених вище форм сімейного виховання – те, що дитина перебуває в патронатній сім’ї недовго, обмежений проміжок часу, а саме – від 3-х до 6-ти місяців.
Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками. Тобто, за період перебування дитини в патронатній сім’ї її батьки чи опікуни за допомогою фахівців мають вирішити свої проблеми, які іноді можуть бути пов’язані зі здоров’ям, іноді – з певним конфліктом у родині, тощо.
Докладніше про організацію патронатних сімей – у нашому інтерв’ю з Тетяною ІВЛЄВОЮ, завідувачкою сектору опіки та піклування над дітьми служби у справах дітей Рубіжанської міськради.
– Тетяно Миколаївно, хто такий, по суті, патронатний вихователь, і хто ним може бути?
– Патронатний вихователь – це особа, яка за участі інших членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.
Помічник патронатного вихователя – це його/її дружина/чоловік чи інший дорослий член його сім’ї.
Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
Патронатними вихователями можуть бути громадяни України, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, мають досвід виховання дітей у сім’ї (окрім осіб, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України).
– До того, хто не може бути патронатним вихователем, повернемося пізніше. Спочатку скажіть, будь ласка, які документи потрібна надати людина, яка виявила бажання стати патронатним вихователем?
– Кандидати у патронатні вихователі повинні подати до соціального закладу за місцем їх проживання, на території міста Рубіжне – це міський центр соціальних служб, що розташований за адресою: вул. Будівельників, буд. 32, такі документи:
— заяву кандидата у патронатні вихователі;
— заяву кандидата у помічники патронатного вихователя про готовність участі у наданні послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї;
— копії паспортів кандидатів у патронатні вихователі та помічники патронатних вихователів; довідку про склад сім’ї;
— копію свідоцтва про шлюб; копію диплома про вищу освіту кандидата у патронатні вихователі (за наявності);
— довідки про стан здоров’я патронатного вихователя та членів сім’ї, які проживають разом із ним (відсутність хронічних захворювань, результати обстеження повнолітніх членів сім’ї наркологом, психіатром тощо);
— довідки про доходи повнолітніх членів сім’ї;
— довідки про наявність чи відсутність судимості кандидата в патронатні вихователі та членів сім’ї, які проживають разом із ним;
— документ, що підтверджує право власності на житло або користування житловим приміщенням;
— письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із кандидатами у патронатні вихователі, на тимчасове влаштування дітей;
— згода дітей надається за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.
Саме центр соціальних служб займається підбором кандидатів у патронатні батьки, а потім з ними вже працюємо ми, спеціалісти служби у справах дітей Рубіжанської міської ради.
– Скільки дітей може бути одночасно влаштовано під патронат в одну родину?
– Ключовим є те, що це мають бути діти з однієї сім’ї. Відповідно до законодавства, одночасно (в одну патронатну сім’ю) влаштовуються виключно діти (незалежно від їхньої кількості) з однієї родини, які є братами чи сестрами, або проживали в одній родині.
– Скільки за часом дитина може перебувати в патронатній сім’ї?
– Відповідно до вимог статей 252-253 Сімейного кодексу України, термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування й не може перевищувати трьох місяців.
У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити.
Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.
При цьому термін перебування дитини під патронатом має бути максимально використаний для подолання наслідків ситуації, яка склалася в батьківській родині цієї дитини.
Зауважу, що на період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію у зв’язку із втратою годувальника, інші соціальні виплати, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.
– Яким чином відбувається фінансування патронатних сімей?
– На утримання кожної дитини, влаштованої у сім’ю патронатного вихователя, виплачується щомісячна соціальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. У разі, коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя.
По завершенні дії договору про патронат чи при припиненні діяльності сім’ї патронатного вихователя здійснюється перерахунок коштів у відповідності до віку та кількості дітей.
Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною здійснюється шляхом щомісячних виплат грошового забезпечення патронатним вихователям. Розмір оплати за послугу патронату над дітьми прирівняний до 5 прожиткових мінімумів для працездатної особи. У разі перебування у сім’ї патронатного вихователя дітей віком до 1 року, дітей-інвалідів та одночасно двох і більше дітей розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину та категорію, проте сумарно не більше ніж на 50 відсотків.
– Повернемося до того, хто не може бути патронатним вихователем. Отже, кому можуть відмовити в створенні патронатної сім’ї?
– Патронатним вихователем не можуть бути такі особи:
— визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
— позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
— колишні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіка, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;
— які перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансерах;
— які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
— які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
— які страждають від хвороб, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я;
— засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
— іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
— особи без громадянства;
— особи, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
— інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
Крім того, зауважу, особи, які виявили бажання стати патронатними батьками, мають довести, що їхні побутові умови, щомісячний дохід та наявність вільного часу дійсно дозволяють належним чином виконувати обов’язки по відношенню до дитини.
– Наостанок пропоную вказати, за якою саме адресою чи за яким телефоном у місті Рубіжне треба звертатися тим, хто виявив бажання створити патронатну сім’ю?
– У першу чергу треба звертатися до Рубіжанського міського центру соціальних служб (РМЦСС). Цент розташований за адресою вул. Будівельників, 39, телефон 095-365-55-37.
– Дякую за змістовне інтерв’ю! Сподіваюся, така форма влаштування дітей, як патронатна сім’я, розпочне свою роботу в нашому місті.

Наш кор.