Новий Порядок фінансування страхових виплат від Фонду соціального страхування України

З 1 жовтня 2018 року набуває чинності новий Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі ФСС), затверджений постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12 (далі – Порядок № 12).
Порядок № 12 визначає механізм та умови фінансування страхувальників для надання за рахунок коштів ФСС:
1) матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам за такими видами:
● допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);
● допомога по вагітності та пологах;
● допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).
2) виплат потерпілим на виробництві, за такими видами:
● допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
● виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;
● відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Для одержання відповідного фінансування страхувальники подають до робочих органів ФСС відповідну заяву-розрахунок.
З 1 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку, яка надається особисто в паперовому вигляді або надсилається в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).
Нова форма заяви-розрахунку об’єднала документи, на підставі яких здійснювалось фінансування страхувальників до реорганізації ФСС з ТВП та ФСС від НВ.
Страхувальник оформлює заяву-розрахунок і передає робочому органу Фонду не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією (уповноваженим) із соціального страхування рішення про призначення матеріального забезпечення.
За новим порядком робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснюватимуть перевірку інформації, наведеної в ній, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ЄСВ тощо.
При виявленні помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.
Перевірка заяви-розрахунку, надання рекомендацій за її результатами та фінансування для здійснення виплати застрахованій особі здійснюється робочими органами виконавчої дирекції Фонду або їх відділеннями упродовж 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку від роботодавця.
Це дозволить уникнути штрафів, які сьогодні можуть накладатись на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів ФСС під час перевірок за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.
Важливо! З 1 жовтня набере чинності система інформування роботодавцями про здійснення виплат застрахованим особам, що має на меті зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби (оплата за листками непрацездатності), виплаті допомоги по вагітності та пологах, здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві.
Протягом місяця з дня проведення виплат за рахунок ФСС страхувальник надсилає до робочого органу ФСС або його відділення повідомлення про проведення виплат. Повідомлення може бути за вибором страхувальника: надіслано в електронному вигляді з використанням ЕЦП; надіслано листом з повідомленням; надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції ФСС чи його відділення.
Якщо протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування ФСС роботодавець не подає відповідне повідомлення, це буде підставою для проведення перевірки Фондом щодо використання страхувальником коштів Фонду (п. 11 Порядку № 12).
Якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат за рахунок коштів Фонду, невикористані страхові кошти протягом 3 робочих днів повертаються страхувальником на рахунок робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення, з якого надійшло фінансування, та листом надсилається пояснення причин повернення коштів.
Якщо страхувальник виявить помилки при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року), надлишково нараховані та виплачені кошти повертаються ним до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення та одночасно надсилається обґрунтоване письмове пояснення щодо причин повернення страхових коштів.
В цілому, новий Порядок фінансування страхових виплат дозволить збільшити контроль з боку ФСС за дотриманням роботодавцями прав застрахованих осіб і одночасно допомогти їм упередити помилки завдяки заміні перевірок використання коштів Фонду на попередній контроль.

Марина Бусєнкова,
начальник Рубіжанського міського відділення
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування
України у Луганській області