Нова українська школа — новий освітній простір

В Україні починається реформа, яка на десятиріччя визначить освітній ландшафт нашої держави. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р затверджено план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти. У рамках цієї моделі школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму.

ДИТИНА — ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Нова школа буде співпрацювати з позашкільними закладами освіти, враховувати індивідуальні здібності дитини.

БАТЬКИ – ПАРТНЕРИ
Вчителі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток дитини.
За основу концепції беруть педагогіку партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу.
Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби навчання. Серед методів навчання застосовуватимуть ігри, соціальні, дослідницькі проекти, експерименти, групові завдання.

УМОТИВОВАНИЙ ВЧИТЕЛЬ

«У концепції нової української школи має бути і новий вчитель. Тепер вони матимуть можливість піти в іншу організацію, яка пропонує тренінг про інклюзивну освіту, чи сучасні методики викладання, а не тільки в інститут післядипломної освіти», — зазначає Лілія Гриневич.

ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗБІЛЬШИТЬСЯ ДО 12 РОКІВ

Шкільна освіта матиме 3 рівні: початкові класи — з 1 по 4, базова середня школа — 5-9 клас та профільна середня школа, яка передбачає навчання в ліцеї або закладах професійної освіти — 10-12 клас.
Такий термін навчання пояснюється тим, що в усіх європейських країнах мінімальна тривалість здобуття повної загальної середньої освіти становить від 12 до 14 років. Саме за цей час дитина зможе засвоїти усі необхідні знання та визначитися щодо майбутньої професії.
Особливістю Нової української школи є організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості дитини. З цією метою змінюються просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі. Планування і дизайн освітнього простору школи спрямовуються на розвиток дитини та мотивації її до навчання.
1 вересня 2018 року близько 500 першокласників нашого міста розпочнуть навчання в освітньому просторі Нової української школи.

Чи готові педагоги до роботи в нових умовах…

4-8 червня 2018 року на базі Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 для 20 вчителів початкових класів та 10 заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах проведена підсумкова очна сесія підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи.
24 вчителі англійської мови пройшли підвищення кваліфікації за методикою очно-дистанційного навчання тренерами, підготовленими Британською Радою в Україні за Типовою освітньою програмою організації і проведення підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов закладами післядипломної педагогічної освіти, затвердженою наказом МОН України від 27.02.2018 №208 «Про організацію та проведення підготовки вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 навчальному році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних мов (англійської, німецької та французької).
У травні 2018 року проведено навчання педагогів, які з 1 вересня 2018 року працюватимуть в умовах Нової української школи, за проектами професійного розвитку ЛОІППО, за темами:
▶ «Використання хмарних офісних ІКТ в управлінні закладами загальної середньої освіти» (2 керівники ЗЗСО);
▶ «Педагогіка партнерства як новий формат освітнього процесу» (3 педагоги);
▶ «Дослідно-експериментальна робота в закладі освіти як умова та засіб розвитку професіоналізму педагога» (3 педагоги);
▶ «Фасилітація як ефективний інструмент управління соціальними групами» (3 педагоги);
▶ «Фандрейзинг як інструмент ефективного освітнього менеджменту» (2 педагоги);
▶ «Нова початкова школа: від теорії – до практики» (13 педагогів).
Організовано участь вчителів початкової школи у тренінгових заняттях від установи The LEGO Foundation з впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання (6 педагогів) та підвищення кваліфікації педагогів, які працюватимуть в 1-х класах у 2018-2019 навчальному році, засобами онлайн-курсу сайту EdEra. Отримано 521 набір Міжнародної допомоги від LEGO Foundation для кожного першокласника.
Крім того, забезпечено участь вчителів початкової школи у тренінгах професійного розвитку педагогів «Методика розвитку критичного мислення учнів початкової школи» освітньої платформи «Критичне мислення» (3 педагоги).
Організовано участь педагогічних працівників закладів освіти в он-лайн опитуванні за темою «Реформування освіти зсередини: точка зору представників освітянського середовища» державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (травень, червень).

Світлана БУРЛУЦЬКА,
в.о. начальника
управління освіти