Малі й середні підприємства працюють на благо Луганщини: тільки цифри

До Дня підприємця України (цьогоріч він святкується 6 вересня) деякі цифри, пов’язані з малим та середнім бізнесом Луганщини, для наших читачів озвучила Людмила Ахтирська, в. о. директора Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації.

Станом на 1 січня 2020 малі й середні підприємства (МСП) Луганської області представлені 23632 діючими суб’єктами господарської діяльності. А саме:
► 202 середні підприємства (на одне підприємство або 0,5% менше до попереднього року);
► 454 малі підприємства (на 11 підприємств або 2,5% більше);
► 3072 мікропідприємства (на 275 одиниць або 9,8% більше);
► 19904 фізичні особи – підприємці (на 1504 підприємці або 8,2% більше до попереднього року).
У порівнянні з попереднім роком кількість суб’єктів МСП збільшилась на 8,2%.

Зайнятість населення: десятки тисяч
У малих і середніх підприємствах Луганської області зайнято 86,4 тис. осіб, що менше на 1,7% до попереднього року та становить 89,6% від загальної чисельності зайнятих у сфері підприємництва або 13,1% від загальної чисельності населення, що знаходиться на території області, підконтрольній українській владі.
Зайнято:
на середніх підприємствах – 37,6 тис. осіб (на 3,7% менше);
на малих підприємствах – 9,7 тис. осіб (на 3% більше);
на мікропідприємствах – 7,9 тис. осіб (на 11% більше);
фізичних осіб-підприємців та найманих ними працівників –
31,2 тис. осіб (на 3,3% менше), з яких 11,3 тис. осіб – наймані працівники.

За видами діяльності
За видами економічної діяльності в структурі малих та середніх підприємств 28,7% здійснювали діяльність у сільському, лісовому та рибному господарстві;
19,4% – оптовій, роздрібній торгівлі та ремонті;
15,2% – промисловості;
7,9% – будівництві;
4,7% – транспортній галузі;
24,1% суб’єктів МСП надавали інші послуги.

Реалізовані товари й послуги
Малими (в тому числі мікропідприємствами) та середніми підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) без ПДВ на суму 31,8 млрд грн, що на 14,1% більше попереднього року.
Середніми підприємствами реалізовано на суму 18,9 млрд грн
(на 20,6 % більше), малими підприємствами (в тому числі мікропідприємствами) – на 12,9 млрд грн (на 5,8 % більше до попереднього року).
Частка надходжень від суб’єктів МСП до бюджетів усіх рівнів – 83%.

Нові робочі місця й підтримка
Протягом першого півріччя поточного року за рахунок МСП в області створено 1786 робочих місць (малі – 786, середні – 218, ФОП – 784).
Інфраструктура підтримки підприємництва представлена 9 бізнес-центрами, 19 кредитними спілками, Луганським відділенням Українського державного фонду підтримки фермерських господарств та 41 громадською організацією підприємців.